Publikationen

A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport Kiadványai
Kiadó: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
A kiadó címe/elérhetősége: 7622 Pécs 48-as tér 1. | Telefon: (72) 501-599
Felelős kiadó: Kecskés László dékán
Sorozatszerkesztő: Herger Csabáné
ISSN: 2560-0850


Herger Csabáné: A modern magyar házassági vagyonjog kialakulása és rendszere a német jogfejlődés tükrében. Schenk Verlag: Passau, 2017, 472 p. ISBN 978-3-944850-70-2

A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport Kiadványai I. kötet

Herger Csabáné (a forrásokat összegyűjtötte és a kötetet szerkesztette): Szemelvények a magyar családjog 1848 utáni történetéhez. Népi jogélet és bírósági praxis a Pécsi Királyi Törvényszék előtt indított családjogi perek iratanyagából. Pécs, 2017, 135 p. ISBN 978-963-429-166-4 ISSN 2560-0850

Schweitzer Gábor: "A tisztességes jogtanár". Molnár Kálmán pályaképe. Budapest: MTA TK JTI, 2018, 232 p.

ISBN 978-7311-84-0
ISSN 2560-2128

Schweitzer Gábor: A magyar királyi köztársaságtól a Magyar Köztársaságig. Közjog- és tudománytörténeti tanulmányok. Publikon Kiadó: Pécs, 2017, 153 p. ISBN 978-615-5457-81-4