Publikationen

A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport Kiadványai
Kiadó: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
A kiadó címe/elérhetősége: 7622 Pécs 48-as tér 1. | Telefon: (72) 501-599
Felelős kiadó: Kecskés László dékán
Sorozatszerkesztő: Herger Csabáné
ISSN: 2560-0850


A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport Kiadványai I. kötet

Herger Csabáné (a forrásokat összegyűjtötte és a kötetet szerkesztette): Szemelvények a magyar családjog 1848 utáni történetéhez. Népi jogélet és bírósági praxis a Pécsi Királyi Törvényszék előtt indított családjogi perek iratanyagából. Pécs, 2017, 135 p. ISBN 978-963-429-166-4 ISSN 2560-0850

Publikationen der Dezső-Márkus-Forschungsgruppe für Vergleichende Rechtsgeschichte Band II

Eszter Cs. Herger: Beiträge zur Entwicklung des ehelichen Güterrechts in Ungarn. Pécs 2022, 112 p. ISBN 978-963-429-937-0 ISSN 2560-0850

Publications of the Dezső Márkus Research Group for Comparative Legal History Volume IV

Nguyen Thi My Linh: The Development of Matrimonial Property Law in Vietnam in the Mirror of Foreign Impacts. Pécs 2023, 211. p. ISBN 978-963-626-129-0 ISSN 2560-0850