Über Dezső Márkus

Márkus Dezső
Dezső Márkus

 

 

 

Lebenslauf von Dezső Márkus:

 

(Paks, 15. Oktober 1862 – Budapest, 3. Dezember 1912)

Rechtswissenschaftler, Richter

 

 

                                                                                         Gewählte Publikationen:

- Dezső Márkus (Hrsg.): Magyar Jogi Lexikon I–VI. [Ungarisches Rechtslexikon I-VI].  Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1898–1907

- Dezső Márkus (Hrsg.): Felsőbíróságaink elvi határozatai [Prinzipielle Beschlüsse unserer Obergerichte]. Budapest: Grill, 1891–1912 (23 Bände)

- Dezső Márkus: Magyar magánjog mai érvényében: törvények, rendeletek, szokásjog, joggyakorlat I–III. [Ungarisches Privatrecht in seiner heutigen Geltung: Gesetze, Verordnungen, Gewohnheitsrecht, Praxis I-III]. Budapest: Grill, 1906

Dezső Márkus: Az osztrák Általános Polgári Törvénykönyv mai érvényében [Das österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch in seiner heutigen Geltung]. Budapest: Grill, 1907

- Ármin Fodor, Dezső Márkus: A polgári törvénykezési rendtartás kézikönyve I.–III. [Handbuch der Zivilgerichtsordnung I-III]. Budapest: Singer és Wolfner, 1894

- Dezső Márkus: A házassági jog és az anyakönyvi törvény kézikönyve: az 1894. XXXI., XXXII., XXXIII. törvényczikkek és az azokra vonatkozó összes rendeletek és utasítások [Handbuch des Eherechts und des Gesetzes über die Matrikelführung. Die GA 1894: XXXI, XXXII, XXXIII mit den einschlägigen Verordnungen und Vorschriften]. Budapest: Grill, 1895

- Dezső Márkus: Magyar Közjog: a hatályban lévő tételes jogforrások alapján [Öffentliches Recht von Ungarn: aufrund der geltenden Rechtsnormen]. Budapest: Grill, 1910

- Győző Concha, Dezső Márkus [et.al.]: A választójog reformja: a M. Kir. miniszterelnök felhívása folytán megtartott előadás-sorozat [Reform des Wahlrechts: Vortragsserie im Augtrag des ungarischen königlichen Ministerpräsidenten]. Budapest: Pfeifer, 1912