Andere Veröffentlichungen von Mitgliedern der Forschungsgruppe

Schweitzer Gábor: A magyar királyi köztársaságtól a Magyar Köztársaságig. Közjog- és tudománytörténeti tanulmányok. Publikon Kiadó: Pécs, 2017, 153 p. ISBN 978-615-5457-81-4

Herger Csabáné: A modern magyar házassági vagyonjog kialakulása és rendszere a német jogfejlődés tükrében. Schenk Verlag: Passau, 2017, 472 p. ISBN 978-3-944850-70-2

Schweitzer Gábor: "A tisztességes jogtanár". Molnár Kálmán pályaképe. Budapest: MTA TK JTI, 2018, 232 p.

ISBN 978-7311-84-0
ISSN 2560-2128

Lehotay Veronika: A jogszűkítés útján. A Horthy-korszak szabadságjog-megvonó intézkedéseinek jogtörténeti aspektusai különös tekintettel Borsod vármegyére. Miskolc 2020, 271 p.

ISBN 978-963-631-288-6

Rékasiné dr. Adamkó Adrienn: Az örökbefogadás a modern magyar családjogban 1861-től napjainkig. Novissima Kiadó: Budapest, 2022, 300 p. ISBN 978-615-6484-03-1