Publikationen

A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport Kiadványai
Kiadó: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
A kiadó címe/elérhetősége: 7622 Pécs 48-as tér 1. | Telefon: (72) 501-599
Felelős kiadó: Kecskés László dékán
Sorozatszerkesztő: Herger Csabáné
ISSN: 2560-0850


I. kötet

Szemelvények a magyar családjog 1848 utáni történetéhez : Népi jogélet és bírósági praxis a Pécsi Királyi Törvényszék előtt indított családjogi perek iratanyagából. (2017)
A forrásokat összegyűjtötte és a kötetet szerkesztette: Herger Csabáné | Lektor: Béli Gábor | (ISBN 978-963-429-166-4)